The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

Prof. univ. Dr. Mihaela AlbuMihaela Albu este scriitor şi profesor, s-a născut în 10 iunie 1947. A absolvit Facultatea de Filologie, Universitatea Bucureşti. Din 1975 a predat limba română şi literatură la Universitatea din Craiova. Între 1999 şi 2004, prin concurs, a fost desemnată ca visiting professor la Universitatea Columbia din New York. În prezent predă cursuri despre presa românească la Universitatea Spiru Haret, Bucureşti. Este doctor in filologie din 1983. Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, a unor societăţi româno-americane şi membru corespondent al Academiei Romano-Americane de Ştiinţe şi Arte. Este redactor-şef la revista Lumină lină din New York şi de asemenea redactor şef la revista internaţională Carmina Balcanica, precum şi membră în colectivul de redacţie al revistelor Oglinda literară şi Euromuseum. (România).


A publicat eseuri, critică literară, poezie şi proză în România, în Statele Unite, Canada, Israel, Rep. Moldova, Germania, Italia. Este autoarea cărţilor: Presa românească din afara graniţelor, (2010, în colaborare cu Dan Anghelescu); Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică I (2009), Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire (2009, în colaborare cu Dan Anghelescu), Et in America …(Jurnal 1999-2005), Edit. Libra, Buc., 2009, Memoria exilului românesc: ziarul Lumea liberă din New York, sub egida Institutului Naţional pentru Memoria Exilului Românesc, Bucuresti, 2008, Cultură şi identitate, Ed. Universitaria, Craiova, 2008; Literatura pentru copii. Discursul epic, Edit. Universităţii din Craiova, 2007; Catharsis. Poems, Libra & Humanitas, 2006; Ca o dragoste târzie …. Poezii, Scrisul Românesc, 2005; Ion Biberi – Suferinţă şi cunoaştere. Studiu monografic (ediţia a doua), 2005 (carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor); Iscusită zăbavă, H&H Promotion Publishing House, New York, 2004; Citind la New York scriitori români, 2002 (carte apărută cu sprijinul Ministerului Culturii şi Cultelor); Între două porţi. Poeme, H&H Promotion Publishing House, New York, 2002; Relatare/ Reprezentare, “Scrisul Românesc”, 1997; Ion Biberi – studiu monografic (prima ediţie), 1994, Limba română. România (3 ediţii, în colaborare).

 

 

 

Mihaela Albu, Romanian professor and writer, was born in June 10th 1947. She graduated Philology at the University of Bucharest. Since 1975 she had been teaching Romanian language and literature at the University of Craiova. Between 1999 and 2004 she was appointed as visiting professor at Columbia University, New York. Currently, she is teaching classes regarding Romanian press at the University Spiru Haret, School of Journalism, Bucharest. Mihaela Albu has a master in comparative literature and a PhD in philology (1983) at the University of Bucharest.


She is a member of the Union of Romanian Writers, of the Union of Professional Journalists from Romania and of Romanian-American Academy, and also the editor-in-chief of the literary magazines Lumina lina. Gracious Light (USA) and Carmina Balcanica (Romania). She is also a member of the editorial board in Oglinda literară and Portal Măiastra (Romania).


She published essays and studies (literary criticism – over 150), poetry and prose both in Romanian and foreign magazines (Germany, Italy, Israel, Moldova, Canada, Serbia, United States) and is the authors of some books such as: In labirintul cartilor (2010), Presa românească din afara graniţelor, (2010, in cooperation with Dan Anghelescu); Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică I (2009), Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire (2009, in cooperation with Dan Anghelescu), Et in America … Jurnal. 1999-2005 (2009), Memoria exilului românesc. Ziarul Lumea liberă din New York (2008); Cultură şi identitate (Culture and Identity, 2008); Literatura pentru copii. Discursul epic (2007); Catharsis. Poems (2006); Ca o dragoste târzie. Poezii (2005); Ion Biberi – Suferinţă şi cunoaştere. Studiu monografic (second edition), (2005), Iscusită zăbavă (2004), Citind la New York scriitori români (2002), Între do porţi, Poems (2002); Relatare/ Reprezentare (1997); Ion Biberi (first edition, 1994).