The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York
Viorica Colpacci - Semn şi lumină

Galeriile Orizont, Bucureşti, 15 mai - 11 iunie 2018Virgil Mocanu, Viorica Colpacci, Doina MândruPassionaria Stoicescu, "Văzul de lumină", în Lumină Lină/Gracious Light, Nr. 3, 2008, pp. 101-102Viorica Colpacci:  Semn şi Lumină

 

Un artist cu destin marcat de Brăila, unde s-a născut în 1941, de București și Institutul N. Grigorescu, secția de Artă monumentală, pe care a frecventat-o între 1964-1970, profesori Ștefan Szőny, Gh. Popescu, apoi de New York, unde s-a stabilit din 1977, urmând studii de master New York University (1986-1990 ), la Pratt Institute (1983) și Brooklin College (1991-1994) și lucrând ca profesor de arte într-o școală elementară.


Profesor și artist, nonconformist încă de la absolvire, Colpacci s-a distins în anii ˈ70 în anualele și bienalele artelor decorative prin viziunea modernă, de tip monumental, afirmată în ceramică. În exil, în timpul studiilor doctorale, a abordat domeniul artei sacre contemporane și al artei și spiritualității bizantine. Lucrările pe care le-a propus, începând cu anul 1990,  în numeroase expoziții la care a participat la New York sau în Canada, sunt marcate de un înalt grad de conceptualizare a subiectelor ce rămân perfect lizibile în interpretările clasice propuse, dar și de o pătrunzătoare capacitate de sinteză plastică și stilistică. Colpacci evocă în compozițiile ei de oțel și lumină marile teme ale artei creștine, făcând apel la simboluri iconice ale artei bizantine pe care le transpune într-o viziune modernă, de sorginte avangardistă prin puritatea liniilor, prin concizia și pregnanța compoziției, prin ineditul materialelor întâlnite curent în viața de toate zilele. Semn discret al artistului că sacrul este încă omniprezent în lume, dacă sunt ochi să-l vadă și minte care să nu-l alunge.  


În Vechiul Testament divinitatea s-a exprimat ades prin semne și simboluri, la ele face apel și artistul contemporan, asemenea vechilor iconografi. Create întru contemplare și reflecție, compozițiile Vioricăi Colpacci au puternice calități monumentale, sunt angajante, nu prin dimensiunea lor materială, importantă ades, cât prin dinamica sufletească pe care o inspiră. Ele îndeamnă, în limbajul universal al simbolurilor care transcend confesiunile, la meditație și la crucificarea eului, la rugăciune și la acceptare, la urcușul pe Scară, spre îmbrățișarea luminii, înfățișate aici tainic, dar promisă pentru eternitate.    

Doina MândruUn nou limbaj vizual

 

Marți, 15 mai 2018, la Galeria de artă ,,Orizont” din București a avut loc vernisajul expoziției ,,Semn și lumină” a artistei româno-americane Viorica Colpacci. Sculptor, ceramist, designer, profesor de artă, eseist, fondator și director al galeriei Spiritus din New York, Viorica Colpacci locuieşte și lucrează în București și New York. A absolvit Institutul de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu”, a debutat în țară ca ceramistă și, după ce s-a stabilit în S.U.A. în 1977, a descoperit sculptura care foloseşte ca mijloace de expresie combinația dintre metal și lumină. Artistă originală în sfera sculpturii naționale și internaționale, a avut mai multe expoziţii personale și de grup în România, Germania, Italia, Franța, Grecia, precum și în Statele Unite și Canada.


Aşa cum au menționat la vernisaj criticii de artă Doina Mândru și Virgil Mocanu, în sculpturile sale Viorica Colpacci foloseşte simboluri originate în teologia creștină ortodoxă, pe care le redă într-un limbaj vizual nou, în modalităţi și cu mijloace contemporane. Intr-adevăr, artista sugerează divinitatea prin lumina concentrată într-un punct, într-un disc, într-un cerc etc., spre care oamenii aspiră să urce pe o scară metalică (Scara virtuţilor), sau care iradiază spre lumea umană prin orificiile unor conducte metalice (Creația lumii), ori se prelungește prin fante sub forma unei incredibile cruci de lumină (Crucea răstignirii). Alături de lumină, alte simboluri religioase sunt întruchipate prin geometria tijelor de metal, ca în creațiile intitulate Trinitate, unde, într-una dintre variante, un triunghi metalic este intersectat de un cadru cu trei brațe, iar triunghiul este înscris într-un cerc de lumină. Aproape bidimensionale, încât pot fi expuse pe pereții sălii asemenea unor picturi, armonioase și simetrice, încercând să ne înalțe spre cer și inducându-ne o stare spirituală benefică, creațiile sculpturale realizate de Viorica Colpacci ne trimit cu gândul la picturile cu luminoase peisaje nocturne ale lui Ion Țuculescu sau la tabloul Noapte înstelată al lui Van Gogh.


Inedite în peisajul plasticii românești, lucrările expuse în Galeria „Orizont” vor putea fi vizionate până pe data de 11 iunie 2018.

Ioan Roşca