The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

Academic EventsThe Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality organizes annually, on the first weekend of December, the Ecumenical and Interdisciplinary Symposium on a general topic of current interest.


It also organizes annually (in May) academic sessions at the International Congress of Medieval Studies at the Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan.


In January, the "Mihai Eminescu" symposium is organized every year, as well as


The Symposium dedicated to the Union of the Romanian Principalities.Starting in December 2009, the annual ecumenical, theological and interdisciplinary symposia, the annual "M. Eminescu" symposia, and the annual symposia dedicated to the Union of Romanian Principalites have been held under the aegis of the Academy of Romanian Scientists, USA Branch.
Evenimente AcademiceInstitutul Roman de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă organizează anual, în primul week-end din Decembrie, Simpozionul ecumenic şi interdisciplinar pe o temă generală de interes actual.


Deasemenea în fiecare an (Mai) organizează sesiuni ştiinţifice în cadrul Congresului Internaţional de Studii Medievale la Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan.


În luna Ianuarie este organizat anual

Simpozionul "Mihai Eminescu"


si Simpozionul dedicat Unirii Principatelor Romane.


Incepand din decembrie 2009, simpozioanele anuale ecumenice si interdisciplinare, simpozioanele anuale "M. Eminescu" si simpozioanele dedicate Unirii Principatelor Romane au fost desfasurate sub egida Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania - Filiala USA.