The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

  Academia Oamenilor de Stiinta din Romania - Filiala USA
  Academy of Romanian Scientists - USA BranchIncepand cu Simpozionul Teologic din Decembrie 2009, urmatoarele evenimente academice, organizate de Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa au fost desfasurate sub egida Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania - Filiala USA:

- Simpozioanele anuale ecumenice si interdisciplinare (a se vedea şi aici)

- Simpozioanele anuale "M. Eminescu" (a se vedea şi aici)

- Simpozioanele anuale dedicate Unirii Principatelor Romane (a se vedea şi aici)

A se vedea si aici:  http://www.aosr-usa.com/Starting with the Ecumenical, theological and interdisciplinary symposium, December 2009, the following academic events organized by the Romanian Institute of Orthodox Theology and Spirituality have been held under the aegis of the Academy of Romanian Scientists, USA Branch:

The annual ecumenical, theological and interdisciplinary symposia (see also here)

The annual "M. Eminescu" symposia (see also here)

The annual symposia dedicated to the Union of Romanian Principalites (see also here)

See also:  http://www.aosr-usa.com/Academia Oamenilor de Stiinta din Romania
click aici


Alte evenimente: