The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

Prof. univ. Dr. Mihaela Albu


Mihaela Albu (n. în Craiova, 1947), poetă, prozatoare, critic și istoric literar, a studiat la Facultatea de Filologie de la Universitatea București. În 1983 și-a susținut doctoratul la Universitatea București. Între 1974 și 2012 a fost cadru didactic la Universitatea din Craiova, iar între 2012-2015  la Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Jurnalism. Între 1999-2004 și-a întrerupt activitatea în România, câștigând un concurs pentru a preda limba și cultură românească (ca visiting professor) la Universitatea Columbia din New York, Catedra „Nicolae Iorga”.

 

Este membră a Uniunii Scriitorilor din România, a Uniunii Ziariștilor Profesioniști, a Academiei Româno-Americane și a altor asociații științifice culturale. Este totodată director (și fondator) al revistei internaționale de cultură Carmina Balcanica, al revistei Antilethe și redactor șef al revistei literare Lumină lină. Gracious Light (SUA) și membră în comitetele de redacție ale altor reviste. Este de asemenea președintă a Asociației Culturale „Carmina Balcanica”.

 

A publicat peste 400 de eseuri (în România și în reviste din SUA; Germania, Italia, Israel, Moldova, Canada, Anglia). precum și cca 20 de volume de critică și istorie literară, de poezii, proză scurtă, interviuri.

 

 

 

Volume (selectiv)

 

 

Poezie:

 

10 poeme (traduse în 9 limbi), Ed. Aius, 2020;

Armoarul cu poeme, Ed. Timpul, 2019;

Timpul din ceasuri. Ed. Aius, 2017;

Lumină înlumită, Poezia, Ed. TipoMoldova, 2011;

Catharsis. Poems, Ed. Libra, Bucureşti & Humanitas (Montreal), 2006;

Ca o dragoste târzie … Poezii, Ed. Ramuri, 2005;

Între două porți. Poeme, Ed. H&H Promotion, New York, 2002.

 


 

Istorie și critică literară:

 

Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca (în colaborare cu Dan Anghelescu), ed. Aius, 2020;

L.M. Arcade – un scriitor român în exilul parizian (în colaborare cu Dan Anghelescu), ed. Aius, 2020;

Mircea Popescu – o conștiință a exilului românesc (în colaborare cu Dan Anghelescu), ed. Vremea, 2019;

În labirintul cărților. Studii, eseuri şi cronici literare III, Ed. Vremea, 2017;

Eseistica unui fost Săgetător. Vintilă Horia (în colaborare cu Dan Anghelescu), Ed. Aius, 2016;

Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate (în colaborare cu Dan Anghelescu), Ed. Aius, 2015;

În labirintul cărților II, Ed. Eikon, 2015;

Un uomo universale: Ion Biberi, Ed. Aius, 2015;

Mircea Popescu, un scriitor, un ziarist, o conştiinţă. Ediţie critică (în colaborare cu Dan Anghelescu), Ed. Muzeul Literaturii Române, 2014;

Les revues littèraires de l’exil roumaine. Luceafarul. Paris. 1948-1949 une restitution  (în colaborare cu Dan Anghelescu), Ed. I.C.R., 2013;

Presa literară din exil. Recuperare şi valorificare critică, vol. II, Ed. Timpul, 2011, vol. I, Ed. Timpul, 2009;

Revistele literare ale exilului românesc. Luceafărul. Paris – o restituire (în colaborare cu Dan Anghelescu), Ed. Ideea Europeană, 2009;

Memoria exilului românesc: ziarul Lumea liberă din New York, Ed. Speteanu, 2008;

Cultură şi identitate, Ed. Universitaria, Craiova, 2008;

Literatura pentru copii. Discursul epic, Ed. Universitaria, 2007;

Iscusită zăbavă, Ed. H&H Promotion, New York, 2004;

Citind la New York scriitori români, Ed. Axa, 2002 ș.a.

 


 

Proză:

 

Je ne regrette rien, Ed. H & H Promotion (NY) și Eikon, Cluj-Napoca, 2012 (ediție bilingvă – română, engleză)


 

 

Jurnal:

 

Et in America…(Jurnal american. 1999-2005), Ed. Libra, 2009;

Et in America. Lumi în oglindă (Jurnal american. 1999-2009), Ed. Eikon, 2010;

Lumi în oglindă (2010-2015), Ed. Eikon, 2018.


 

 

Interviuri:

 

Azi despre ieri. Mihaela Albu în dialog cu … Slavko Almăjan, Dan Anghelescu, Barbu Cioculescu, Aurora Cornu, Mihaela Mamali Demetrescu, Constantin Eretescu, Pamela Ionescu, Adrian George Sahlean, ed. Eikon, 2018;

Azi despre ieri. Mihaela Albu în dialog cu Dinu Zamfirescu, ed. Eikon 2019;

Azi despre ieri. Mihaela Albu în dialog cu Th. Damian, Mihai Neagu Basarab, Tudor Nedelcea, Irina Grigorescu Pană, Steluța Pestrea Suciu, ed. Eikon 2019.

 

 

 

  

Mihaela Albu (b. 1947 in Craiova), a poet, novelist, literary historian and critic, studied Philology at the University of Bucharest. In 1983 she earned her PhD from the University of Bucharest. Between 1974 – 2012 she was teaching at the University of Craiova, and between 2012-2015 at the Univ. „Spiru Haret”, Bucharest, Faculty of Journalism. Between 1999 and 2004 she interupted her activity in Romania because she won a competition being appointed as a visiting professor at Columbia University in New York, „Nicolae Iorga” Chair, where she taught Romanian language & culture.

 

Mihaela is a member of the Romanian Writers’ Union, of the Union of Professional Journalists in Romania, of the Romanian-American Academy, and of other scientific and cultural associations. She is also the director (and founder) of the international cultural magazine Carmina Balcanica, of the literary magazine Antilethe, and the editor-in chief of the literary magazine Lumina lina. Gracious Light (USA), a member in the editorial board of several newspapers and magazines, and a president of the international Cultural Association „Carmina Balcanica”. She has published more than 400 essays  (both in Romanian and foreign magazines from the United States, Germany, Italy, Israel, Moldova, Canada, England). and also about 20 volumes of literary criticism, poems, short stories and interviews.