The Romanian Institute
of Orthodox Theology and Spirituality, New York


Institutul Roman de Teologie si Spiritualitate Ortodoxa, New York

Anunţuri - News


Pr. Prof. Dr. Theodor Damian

 

Sfânta și Marea Miercuri: Iată Mirele vine în miezul nopții...

 

Şi fericită este sluga pe care o va afla priveghind

 

            Săptămâna Sf. Patimi este momentul de cea mai intensă spiritualitate din întregul Post Mare și chiar din întregul an liturgic, datorită deosebitei bogății a semnificațiilor și tematicilor rugăciunilor specifice, datorită pocăinței totale trăite de credincios, pocăință care este caracteristică acestei perioade, datorită perspectivei în care se desfășoară spiritualitatea acestei săptămâni: Învierea Domnului.


            Atitudinea generală a creștinului în tot acest timp este umilința. Toate rugăciunile sunt un îndemn la această virtute, iar printre altele, cu deosebire două care se rostesc pentru ultima dată în cadrul anului liturgic, în Sfânta și Marea Miercuri. Este vorba de troparul “Iată mirele vine în miezul nopții”... și de rugăciunea Sf. Efrem Sirul: “Doamne și stăpânul vieții mele”... De ce în mod deosebit în aceste două rugăciuni? Pentru că ele se repetă în cadrul sfintelor slujbe în diverse perioade, tocmai pentru frumusețea conținutului lor și pentru importanța actualizării acestor îndemnuri în viața noastră.


            Prima rugăciune este un tropar ce se cântă la primele patru denii din Săptămâna Patimilor, iar a doua rugăciune este compoziția Sf. Efrem Sirul și se repetă încă și mai mult decât prima, deoarece este rostită la toate slujbele din Sfântul și Marele Post până în Sfânta și Marea Miercuri, fiind însoțită întotdeauna de metanii și închinăciuni.


            Troparul “Iată Mirele” este inspirat din pilda celor zece fecioare (Matei 25, 1-13) unde Mântuitorul Hristos este înfățișat ca Mire care vine la miezul nopții și întru întâmpinarea căruia se iese cu candela aprinsă.


            Parafrazând și explicând, autorul a transformat pilda într-un îndemn duhovnicesc cu dublă semnificație, după evenimentele la care se referă: la Învierea Domnului, care este celebrată în tradiţia ortodoxă la miezul nopții, moment când Domnul Iisus  Hristos este așteptat de către credincioși în stare de priveghere, cu lumânările aprinse, sau la a doua venire a Mântuitorului nostru, la Parusie, în vederea căreia se cere aceeași stare de priveghere, aceeași candelă a sufletului aprinsă, aceeași continuă rugăciune, aceeași permanentă umilință. Rugăciune și umilință, deoarece în momentul Învierii cât și cel al Parusiei, Mântuitorul vine ca Împărat biruitor. În ambele ipostasuri, Mântuitorul Iisus nu mai este persoana smerită și batjocorită, ci un personaj impunător a cărui dumnezeire, autoritate și putere nu mai este pusă în discuție de către nimeni.


            Această rugăciune conține tematici importante: venirea Mirelui, așteptarea în stare de umilință, răsplata, avertismentul, Împărăția lui Dumnezeu, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere.


            “Iată mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind; iar nevrednic este acela pe care îl va afla lenevindu-se; vezi dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui; ci te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.”


            Să poposim asupra câtorva din momentele rugăciunii: venirea mirelui este o certitudine. Aceasta amintește de faptul că credința noastră este o certitudine pe care noi o avem despre lucrurile care - paradoxal- nu se văd, așa cum spune de altfel și Sfântul Apostol Pavel (Evrei, 11, 1) Venirea este iminentă: “Iată!” El vine. Încă nu a sosit ca să încuie porțile Împărăției, dar Îl vedem, “Iată”-L! Este  în drum spre noi, vine, de aceea așteptarea este atitudinea firească a credinciosului, a slugii înțelepte, care și-a pregătit lumina, iar neașteptarea, deci lenevirea, atrage după sine consecința menționată în textul rugăciunii: moartea, încuierea afară de Împărăție.


            Este normal ca mirele să vină câtă vreme El are o legătură cu logodnica Sa, Biserica. Dar El vine în calitate de șef, de cap al acestei Biserici, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni, de aceea așteptarea, ieșirea în întâmpinare, este o obligație. El este cel mai mare și El este cel ce vine spre noi, “slugile” Sale. De fapt, o asemenea dovadă de smerenie a mai dat-o Mântuitorul și la spălarea picioarelor ucenicilor, precum și în multe alte ocazii. El este mereu cel ce face primul pas, cel ce vine spre noi. Noi doar trebuie să-L așteptăm, să-I ieșim întru întâmpinare. Drumul cel mai lung El este cel care îl face, și nu noi. Noi doar așteptăm sau ieșim în întâmpinare. Efortul nostru este mult mai mic, dar trebuie făcut, și tocmai pentru că e mai mic nu are scuză sau motiv de a nu fi făcut.


            Mirele vine în miezul nopții. De ce în acest moment?


            În primul rând, prin aceasta inspiratul autor sugerează permanenta stare de veghe pe care trebuie să o aibă credinciosul, permanenta așteptare, pregătire, grija de a nu se stinge candela.


            În al doilea rând, acest miez al nopții este la noi și nu la Mire. Noi suntem în miezul nopții, iar El vine spre noaptea noastră să risipească întunericul și să instaureze lumina Sa cea pururea fiitoare, cea pururea existentă, dumnezeiască. Făcliile noastre sunt semnul că noi dorim această lumină, că noi vrem să fim fii ai luminii (Ioan 12, 36) și că purtând luminile noastre vrem să ne unim cu marea Lumină, cu Soarele Dreptății, să fim cu ea în stare de comuniune, de participare.


            În al treilea rând, întunericul este locul fricii, al îndoielii, al confuziei, al neștiinței. Rugăciunea sugerează că venirea  Luminii izgonește frica, risipește îndoiala, clarifică confuzia, luminează neștiința, iar acolo unde nu există frică și îndoială, există certitudine și curaj în credință.

 

            Celelalte momente ale rugăciunii sunt prezente în temele menționate deja. Toate acestea la un loc, formează un îndemn duhovnicesc de cea mai mare importantă în pregătirea creștinului pentru marea întâlnire cu Dumnezeu.

 

* * *

 

            Cealaltă rugăciune, a Sfântului Efrem Sirul, care și ea își termină ciclul rostirii în Sfânta și Marea Miercuri, cuprinde de asemenea unele din marile teme remarcate în troparul “Iată Mirele”. Însă dacă în acest tropar este vorba mai mult de legătura pe “verticală” între om și Dumnezeu, în rugăciunea Sf. Efrem se vorbește în special de dimensiunea “orizontală” a vieții omului, adică de raportul său cu semenii săi.


            “Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, nu mi-l da mie; Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii Tale;

            Așa, Doamne, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că bine ești cuvântat în vecii vecilor, Amin.”


            Trebuie specificat aici că, în viața creștinului, amândouă aceste dimensiuni este necesar să se îmbine armonios, fără ca una sau alta să fie dezvoltată în lipsa celeilalte (Apoc. 21, 16).


            De altfel, atunci când în prima rugăciune se vorbește despre raportul omului cu Dumnezeu, rugăciunea finală de cerere este făcută la plural, ceea ce arată că așteptarea, pregătirea pentru primirea Mirelui se face în mod comunitar. Personal, dar în comuniune cu ceilalți, căci Hristos este Mirele Bisericii, care este comunitatea de credincioși, iar în pilda evanghelică din care s-a inspirat rugăciunea, Mirele este așteptat nu de o singură persoană, ci de mai multe; și toate așteaptă împreună - desigur fiecare cu pregătirea lui -  și tocmai în ceea ce privește această pregătire troparul “Iată, Mirele!” face o insistență specială.


            Tot așa, în rugăciunea Sf. Efrem Sirul, cererea virtuților este făcută pentru ca ele să fie aplicate în această viață, între semeni, fapt confirmat de menționarea directă a raportului dintre frați, aflată la sfârșitul rugăciunii. De fapt, toate cererile sunt făcute în scopul instaurării unor legături ideale între frați, fapt în care ele își găsesc sensul plenar.


            Dar, legătura directă a credinciosului cu Dumnezeu nu lipsește din această rugăciune, deoarece ea este adresată Părintelui Ceresc, Stăpânului a toate.


            Aceste două rugăciuni se aseamănă din mai multe puncte de vedere: în primul rând, chiar dacă fiecare din ele evidențiază mai mult una din laturile vieții spirituale, verticala şi orizontala, totuși fiecare din ele face referire directă la dimensiunea dezvoltată special în cealaltă, în așa fel încât armonia, echilibrul le caracterizează pe amândouă.

 

            Mai mult, “verticala” și “orizontala”, fiind evocate în fiecare rugăciune, dau imaginea Crucii, a Crucii pe care s-a răstignit Fiul lui Dumnezeu, a Crucii purtate de fiecare credincios, a Crucii celei biruitoare și mântuitoare.


            O altă asemănare între cele două rugăciuni o constituie umilința ce se desprinde ca îndemn și însușire a vieții creștinului, care este “slugă” a Domnului. Totodată, în calitate de Mire sau de Stăpân, Dumnezeu este evocat în autoritatea, în puterea Sa.


            Rugăciunea de cerere și de laudă formează și ele un punct comun între cele două texte duhovnicești.


            Sfânta și Marea Miercuri, zi în care aceste rugăciuni își încheie ciclul rostirii lor în anul liturgic, devine, tocmai prin acest fapt, un moment de reflecție mai intensă și de meditație duhovnicească adâncă, deoarece, rostindu-se pentru ultima dată, ele au și un sens recapitulativ. Repetarea lor, în decursul unor perioade mai mici sau mai mari, semnifică importanța ce o au pentru spiritualitatea creștină din Sfântul și Marele Post, unde credinciosul intră în comuniune cu Fiul lui Dumnezeu, alăturând sacrificiu la sacrificiu, supunere la supunere, umilință la umilință, făcându-se astfel partener într-un dialog real și efectiv, nu numai de rugăciune, dar de fapte și de viață.


            “Așa Doamne, dăruiește-mi să-mi văd greșelile mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor, Amin.”

A apărut Lumină Lină / Gracious Light, Nr. 2, 2024

Lectură plăcută!


Tradiţia Simpozionului anual "Mihai Eminescu" organizat de Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian şi ajuns la a 30-a ediţie în 2023 se continuă cu


Simpozionul literar „Mihai Eminescu”, ediţia XXXI, serie nouă,


organizat în 14 ianuarie 2024 de Pr. Florin Spînu la parohia Sf. Ap. Petru şi Pavel din Astoria, New York

 

Program:


- Prof. Dr. Anca Sârghie – scriitor, eseist, critic literar şi bibliolog – prezintă lucrarea „Mihai Eminescu şi ‚fratele lui mai mic’ Lucian Blaga” (Zoom)


- Preot profesor dr. Theodor Damian – fondatorul acestui simpozion şi preşedintele cenaclului literar Mihai Eminescu din New York – prezintă lucrarea „Mihai Eminescu: Glossa ca ecclesiast” (Zoom)


- Dr. Napoleon Săvescu – preşedintele organizaţiei Dacia Revival International Society – prezintă lucrarea „Dacologia Eminesciană”


- Lia Lungu – muzician – prezintă lucrarea „Raportarea lui Eminescu la folclor şi influenţa versurilor sale în cultura folclorică şi basmul românesc”


- Moment artistic Lia Lungu


- Recital poezii membrii parohiei

 Impresii de la simpozion (film de Alex Marmara)

click here


 
A apărut Lumină Lină Nr. 1, 2024
Lectură plăcută!


A apărut Lumină Lină Nr. 4, 2023
Lectură plăcută!

Symposium, Nr. 30, 2023


A apărut Lumină Lină Nr. 3, 2023

Lectură plăcută!

RTVNY -  Pr. Prof. Dr. Theodor Damian: 35 de ani de activitate pastorală la New York

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Is5AzpyZL0&t=1s 

(please copy link into browser)

 

(Aired 06/18/2023) Channel NYCTV-life (WNYE)-(RTVNY).

Duminică 28 mai 2023, Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Astoria”, NY, a celebrat retragerea din activitatea pastorală a părintelui profesor doctor Theodor Damian.

 

Cei 50 de ani de slujire a Bisericii, din care ultimii 35 s-au desfăsurat în SUA, iar 30 la parohia menţionată anterior, pe care a fondat-o în 1993, au fost sărbătoriţi printr-o slujbă specială, oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu IPS Nicolae, Mitropolit al celor două Americi, în mijlocul unui număr mare de credincioşi. Cu această ocazie, IPS Mitropolit Nicolae i-a conferit părintelui profesor Theodor Damian ordinul şi medalia „Stefan cel Mare şi Sfânt”, iar preotesei, Claudia Damian, cea mai înaltă distincţie pentru mireni, „Crucea Patriarhală”. La sfârşitul slujbei a avut loc o masă festivă la care au fost invitaţi toţi enoriaşii. A fost prezent Presedintele Consiliului Parohial, doctorul Napoleon Săvescu, şi au vorbit despre activitatea duhovnicească, pastorală, comunitară, academică şi culturală a părintelui profesor Theodor Damian câteva din personalităţile româno-americane de la New York, prezente la acest eveniment aniversar: Valentin Pipa, om de afaceri, ctitor al Mănăstirii „Sf. Cuvios Dimitrie cel Nou” din Middletown, NY, Lia Lungu, artist profesionist, interpret al tradiţiilor populare muzicale şi ritualuri româneşti, Valentina Ciaprazi, profesor universitar, LaGuardia College, NY, Doru Tsaganea, profesor universitar doctor, Metropolitan College of New York, Manhattan, şi alţii. Au susţinut recitaluri muzicale Lia Lungu şi Sasha Radosav.

 

Preotul Profesor Emerit Dr. Theodor Damian s-a născut la 28 decembrie 1951 la Botoşani. A urmat Seminarul Teologic de la Mănăstirea Neamţ şi, apoi, Institutul Teologic din Bucuresti. Şi-a început activitatea pastorală la parohiile din Ibănesti şi Hănesti, jud. Botoşani. Ajunge la 26 de ani cel mai tânăr protopop din România, la Dorohoi. Între 1979 şi 1983 urmează studii ecumenice şi doctorale la Bossey şi Lausanne, Elveţia, participând împreună cu Daniel Ciobotea, actualul Patriarh al României, la conferinţe ecumenice. La Lausanne a înfiinţat o parohie românească la slujbele căreia participă şi teologul de atunci, Daniel Ciobotea. În timpul studiilor din Elveţia a avut ocazia de a se întâlni cu Papa Ioan Paul al II-lea. Cu binecuvântarea IPS Mitropolit Antonie Plămădeală al Ardealului ajunge preot slujitor la Catedrala din Sibiu şi secretar de redacţie la ziarul Telegraful Român şi la revista Mitropolia Ardealului.

În 1988 Theodor Damian primeşte o bursă de studii la Princeton Theological Seminary, New Jersey, şi în 1990 obţine aici masteratul în teologie. Trei ani mai târziu, în 1993, devine Doctor în Teologie la Fordham University, New York. În 1999 obţine al doilea doctorat în teologie, la Facultatea de Teologie a Universităţii Bucureşti. După sosirea în SUA în 1988, a slujit alternativ la Parohia „Sfântul Nicolae” din Sunnyside, New York, alături de Părintele Vasile Vasilache, şi la capela ortodoxă de la Princeton University, alături de Părintele Daniel Skvir.

În 1993 a fondat Parohia Ortodoxă Română „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Astoria NY. În acelaşi an devine fondator şi preşedinte al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă în cadrul căruia a fondat şi condus revistele Lumină Lină / Gracious Light, Symposium, Romanian Medievalia şi Buletinul săptămânal al parohiei.

Este şi fondator şi preşedinte al Cenaclului Literar „Mihai Eminescu” din New York. Cu o frecvenţă bilunară neîntreruptă timp de 30 de ani, Cenaclul Literar „Mihai Eminescu” a găzduit sute de lansări şi prezentări de carte ale unui număr impresionant de prozatori, poeţi, eseişti, jurnalişti, filosofi, teologi, critici literari, critici de artă, artişti plastici şi muzicieni din România şi din spaţiul româno-american.

Printre personalităţile prezente la cenaclul new yorkez de-a lungul anilor se numără Grigore Vieru, Nicolae Manolescu, Vasile Andru, Aurel Sasu, Gellu Dorian, George Alexe, Constantin Virgil Negoiţă, Ştefan Stoenescu, Doina Uricariu, Mirela Roznoveanu, Mircea Săndulescu, M. N. Rusu, Napoleon Săvescu, Mihaela Albu, Alex Ştefănescu, Mircea M. Ionescu, Marian Nencescu, Doru Dinu Glăvan, Mircea A. Diaconu, Anca Sîrghie, Mariana Terra, Garabet Salgian, Viorica Colpacci, Liviu Georgescu, Şerban Chelariu, Adrian G. Sahlean, Bedros Horasangian, John Predescu, Vasile Constantin Boghian şi mulţi alţii. Theodor Damian a organizat 30 de ediţii anuale ale Simpozionului „Mihai Eminescu”, desfăşurat la New York pe durata a două zile, cu participări prestigioase din SUA şi din România, precum şi Simpozionul teologic, ecumenic şi interdisciplinar - tot 30 de ediţii -  ale cărui lucrări au fost publicate în revista Symposium. În fiecare an, a sărbătorit şi a organizat evenimente legate de istoria României şi a SUA. În cadrul bisericii, a făcut numeroase acţiuni de caritate, comunitare şi religioase. Generozitatea sa, harul şi erudiţia, dăruirea duhovnicească l-au făcut iubit şi venerat de către credincioşi. A fost mereu sensibil la problemele celorlalţi, la dificultăţile de integrare în viaţa şi cultura americană ale românilor nou sosiţi pe pământul american şi a dedicat, împreună cu doamna preoteasă Claudia şi familia sa, timp şi resurse pentru ajutorarea lor. A găzduit în propria casă şi a ajutat material şi spiritual sute de români, atât personalităţi, cât şi oameni simpli.

Cu o carieră profesională şi didactică remarcabilă, preotul Theodor Damian este din 2019 profesor emerit al Metropolitan College of NY, Facultatea de Stiinţe Sociale, Catedra de Filosofie şi Etică. Este din 2009 Preşedinte al Filialei Americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. A fost profesor titular de Filosofie şi Literatură, Facultatea de Jurnalism, a Universităţii Spiru Haret, Bucureşti. A predat cursuri la Facultatea de teologie Sf. Vladimir din Crestwood, NY, şi la College of New Rochelle, NY. Theodor Damian a publicat peste 40 de volume de teologie, etică, filosofie, poezie, proză, critică şi comentariu literar, eseuri. Între lucrările publicate amintim: Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei,  The Icons: Theological and Spiritual Dimensions According to St. Theodore of Studion, Introducere în istoria creştinismului -  primul mileniu, Ideea de Dumnezeu în poezia lui Eminescu, Filosofie şi literatură: O hermeneutică a provocării metafizice, 101 poezii, Prayers in Hell, Exerciţii de înviere, Vraja emigraţiei:însemnări New Yorkeze. A publicat peste 1000 de studii, eseuri, recenzii şi articole în periodice şi volume în România şi în străinătate, participând cu prezentări la peste 100 de congrese internaţionale. A fost tradus in engleza, franceza, germana, spaniola, italiana, turca, albaneza, araba, chineza.  Trebuie menţionat aici si faptul că între multe altele, a organizat şi prezidat timp de aproape 20 de ani, sesiuni academice româneşti la Congresul Internaţional de Studii Medievale de la Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, precum şi faptul că a organizat şi prezidat sesiuni academice în cadrul ISSEI - The International Society for the Study of European Ideas - la conferinţele internaţionale precum cele de la universităţile din Malta, Helsinki, Ankara, Nicosia, Porto, Zaragoza, Lodz,  ş.a. A primit o serie de distincţii printre care cea de cetăţean de onoare al Municipiului Botoşani, Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Bioterra, Bucuresti, Premiul Queens Ambassador Awards, NY, oferit de către Times Ledger Newspapers, premiul de excelenţă şi medalia „100 pentru Centenar” din partea Guvernului României, Premii de Excelenţă acordate de Uniunea Scriitorilor din România şi Republica Moldova, din partea Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Ordinul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamţ, Noul Hozevit” din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Preotul Profesor Theodor Damian este membru al numeroase organizaţii profesionale şi societăţi româneşti şi americane.

 

RTVNY a avut o îndelungată şi bogată colaborare cu părintele profesor Theodor Damian. O mare parte din evenimentele organizate de domnia sa au fost reflectate în emisiunile RTVNY.

RTVNY îl felicită pentru cei 50 ani de activitate pastorală şi 30 de ani de activitate duhovnicească la Parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din New York şi îi urează succes în continuare în domeniul cultural şi academic.

 

Cristi Boghian

Producător & Realizator

Romanian TV of NY (RTVNY)

 

 

 

Luni 29 Mai, Memorial Day

 

Ca în fiecare an invităm pe cei care vor să participe la slujba de pomenire a românilor înmormântaţi în lotul Societăţii „Dorul” din cimitirul Cypress Hills, New York.

 

Întâlnirea la Biserică la ora 11:30 AM

Plecarea spre cimitir la ora 12:00 AM

Începutul slujbei la cimitir la ora 1:00 PM

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Florin Spînu, paroh

Pr. Theodor Damian

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

Duminică, 28 Mai, ora 12:30 PM

 

Slujbă arhierească la Biserica ortodoxă română „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Astoria, NY 

(14-02, 27th Avenue)

 

IPS Mitropolit Nicolae va sluji alături de un sobor de preoți.

 

După Sf. Slujbă urmează masa festivă in sala socială a Bisericii.

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 
21 mai 2023

Duminica a VI-a după Sf  Paşti

 

Tema Sf. Evanghelii: Vindecarea orbului din naştere

Tema meditaţiei liturgice: Despre logica omenească şi logica divină

 

 

EVENIMENT SPECIAL

 

Zi specială dedicată enoriaşilor noştri care poartă numele Sf. mari împăraţi Constantin şi Elena

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

 

14 mai 2023

Duminica a V-a după Sf  Paşti

 

Tema Sf. Evanghelii: Convorbirea lui Iisus cu femeia samarineancă

Tema meditaţiei liturgice: Despre închinarea în Duh

 

 

EVENIMENTE SPECIALE

 

Ziua Mamei după tradiţia americană

-          Recital de poezie din poeţi clasici şi contemporani (inclusiv din Cenaclul literar „M Eminescu”)

-          Recital de cântece dedicate Mamei

-          Masă festivă şi muzică românească

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

30 aprilie 2023

Duminica a III-a după Sf  Paşti

(a mironosiţelor)

 

Tema Sf. Evanghelii: Privilegiul femeilor mironosiţe

Tema meditaţiei liturgice: „Cine ne va prăvăli nouă piatra de pe uşa mormântului?”

 

 

EVENIMENT SPECIAL

 

Întrunire a Consiliului parohial

 

Întrunire a Cenaclului literar „M. Eminescu”, New York

Lansarea volumului The Poetry of Gregory of Nazianzus. Discovering a New Face of His Personality

de Theodor Damian

Prezintă volumul Prof. univ. Valentina Ciaprazi şi autorul

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

23 aprilie 2023

Duminica a II-a după Sf  Paşti

(a Sf. Apostol Toma)

 

Sf. Mare Mucenic Gheorghe

 

 

Tema Sf. Evanghelii: Iisus şi Toma

Tema meditaţiei liturgice: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

 

 

EVENIMENT SPECIAL

Sf. Mare Mucenic Gheorghe!

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

 
"Sf. Patimi ale Domnului - Drumul spre Înviere"

Pr. Prof. Dr. Theodor Damian
 

Programul Sf. Slujbe din Săptămâna Mare şi de Sf. Paşti 2023

 

Luni, 7:00 - 8:30 PM, Denie

Marţi, 7:00 - 8:30 PM, Denie

 

Miercuri, 11:00AM - 1:00 PM, Sf. Liturghie

Miercuri. 7:00 – 8:30 PM, Denie

 

Joi, 11:00 AM – 1:00 PM, Sf. Liturghie

Joi, 7:00 – 9:30 PM, Denie (cele 12 Evanghelii)

 

Vineri, 11:00 AM - 1:00 PM, Ceasurile împărăteşti (Sf. Aer)

Vineri, 7:00 – 9:30 PM, Denie (Prohodul)

 

Sâmbăta, 11:00 – 1:00 PM, Sf. Liturghie

Sâmbăta, 11:30 PM – 2:00 AM, Sf. Înviere

 

Duminică, 3:00 – 4:30 PM, Vecernia Învierii

 

Luni, 11:00 AM - 1:00 PM, Sf. Liturghie

 

Toţi cei ce vor să se spovedească, după postul de cuviinţă, o pot face înainte şi după slujbele menţionate mai sus. Împărtăşirile se pot face la slujbele din dimineţile de Joi, Vineri şi Sâmbătă, dar şi la Sf. Liturghie din noaptea Învierii.

 

 

Pr. Theodor Damian

Tel. 718-626-6013, 917-892-6013

Adresa Bisericii:          St. George Episcopal Church, 27 Ave./ 14 Street 

website: www.romanian-institute-ny.org

 

 

Sâmbătă 8 aprilie la ora 3 pm EDT / 2 pm CDT / 12 pm PDT, sunteți invitați la o nouă SEARĂ DE SÂMBĂTĂ FILOCALICĂ: o întâlnire duhovnicească cu Pr. Prof. Theodor Damian de la Biserica Sf. Ap. Petru şi Pavel din Astoria, NY.  Tema întâlnirii este: Patimile Domnului - drumul spre Înviere.

 

Această seară filocalică se va desfășura folosind portalul ZOOM (găsiți link-ul mai jos) și va fi transmisă Live pe pagina de Facebook a Mitropoliei: https://www.facebook.com/mitropolia.us/

 

ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/89413111123?pwd=TVBqWmhFdXpPNk0vN1VnbGhqVWF6Zz09

Meeting ID: 894 1311 1123

Passcode: romania

 

9 aprilie 2023

Intrarea Domnului în Ierusalim

FLORIILE

 

Tema Sf. Evanghelii: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim

Tema meditaţiei liturgice:  „Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului”

 

SPOVEDIRI la ora 12:30

 

 

EVENIMENT SPECIAL:

 

Aniversarea a 30 de ani de când Pr. Prof. Theodor Damian a înfiinţat parohia ortodoxă română „Sf. Ap. Petru şi Pavel”, New York

 

Întrunirea Adunării generale a parohiei

 

Parastas pentru fondatorii parohiei trecuţi la Domnul

 

Raportul de activitate Florii 2022 – Florii 2023 al preotului paroh

 

Masă festivă în sala socială (dezlegare la peşte)

 

Luări de cuvânt: amintiri din anii de început

 

Alte surprize

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

 

 

Programul Sf. Slujbe din Săptămâna Mare şi de Sf. Paşti 2023

 

Luni, 7:00 - 8:30 PM, Denie

Marţi, 7:00 - 8:30 PM, Denie

 

Miercuri, 11:00AM - 1:00 PM, Sf. Liturghie

Miercuri. 7:00 – 8:30 PM, Denie

 

Joi, 11:00 AM – 1:00 PM, Sf. Liturghie

Joi, 7:00 – 9:30 PM, Denie (cele 12 Evanghelii)

 

Vineri, 11:00 AM - 1:00 PM, Ceasurile împărăteşti (Sf. Aer)

Vineri, 7:00 – 9:30 PM, Denie (Prohodul)

 

Sâmbăta, 11:00 – 1:00 PM, Sf. Liturghie

Sâmbăta, 11:30 PM – 2:00 AM, Sf. Înviere

 

Duminică, 3:00 – 4:30 PM, Vecernia Învierii

 

Luni, 11:00 AM - 1:00 PM, Sf. Liturghie

 

Toţi cei ce vor să se spovedească, după postul de cuviinţă, o pot face înainte şi după slujbele menţionate mai sus. Împărtăşirile se pot face la slujbele din dimineţile de Joi, Vineri şi Sâmbătă, dar şi la Sf. Liturghie din noaptea Învierii.

 

 

Pr. Theodor Damian

Tel. 718-626-6013, 917-892-6013

Adresa Bisericii:          St. George Episcopal Church, 27 Ave./ 14 Street 

website: www.romanian-institute-ny.org

 

 

 

 

 

 

Prezentarea activităţilor religios-culturale de la Institutul şi Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din New York pe anii 2022-2023 cu ocazia aniversării a 30 de ani de la înfiinţare

 

 

Ce frumos şi semnificativ e faptul că sărbătorim aici, la New York, împlinirea celor 30 de ani, de la înfiinţarea parohiei noastre.

 

Celebrăm aniversarea noastră prin rugăciune întărită către Milostivul Dumnezeu ca să ne păzească pe fiecare toată boala şi neputinţa, să ne izbăvească de cel rău şi de toate uneltirile lui şi să dăruiască pace lumii noastre tulburate.

 

30 de ani, o cifră aniversară aşa de frumoasă, reprezintă însă şi un moment de bilanţ. Ne uităm înapoi cu drag şi cu nostalgie la zilele de început, ne aducem aminte de planurile şi intenţiile dintâi, evaluăm felul cum s-au împlinit mai mult sau mai puţin, ne amintim de cei care au fost generaţia de pionieri şi piatra de temelie a Bisericii noastre, unii mult mai în vârstă acum, alţii plecaţi la Domnul, dar păstrându-i pe toţi în inimă şi în rugăciune.

 

Spune Mântuitorul că femeia când naşte este în suferinţă şi durere, dar când a născut uită de durere, de bucurie că a adus pe lume o nouă fiinţă; mai ales că aceasta este trup din trupul său şi sânge din sângele său. Şi noi, vorbind de bilanţ în acest moment aniversar, chiar dacă au existat în toţi aceşti ani şi greutăţi şi probleme şi neîmpliniri, ele toate pălesc, dispar în faţa bucuriei de a ne şti astăzi împreună, frumoşi, credincioşi, cu inima bună, ca într-o adevărată şi exemplară familie de buni români şi buni creştini ce suntem. Dincolo de orice greutăţi apărute în toţi aceşti ani, se profilează în inimile şi în conştiinţa noastră bucuria realizărilor pe care Dumnezeu ni le-a rânduit şi dăruit pentru a aduce cuvenita mărturie creştină şi ortodoxă în această parte de lume, dar şi pentru a ne întări unii pe alţii întru valorile culturale şi spirituale ale neamului nostru, întru conştiinţa apartenenţei noastre etnice şi religioase.

 

Pentru ce nu am realizat, ne gândim că încă nu ni s-a rânduit; pentru multele realizări, ne gândim că Dumnezeu ni le‑a dat spre slava Sa, dar şi pentru a le considera ca o temelie pentru creşterea noastră comună pe mai departe în această parohie şi comunitate ortodoxă românească.

 

Inzestrarea Bisericii cu cele necesare Sf. Slujbe, permanenta grijă pentru strângerea de fonduri pentru plata chiriei, socializarea constantă de după Sf. Liturghie, celebrarea marilor evenimente din istoria şi viaţa neamului şi a Bisericii, crucea de gheaţă de Bobotează, ridicată ca mărturie ortodoxă în fiecare an, întrunirile academice ale Institutului şi cele literare ale Cenaclului „M. Eminescu”, vizitele nenumărate ale distinselor personalităţi venite din ţară şi din alte zone ale continentului american, revelioanele şi balurile comunitare organízate în trecut şi azi, grija neîntreruptă faţă de copiii şi tinerii noştri, şi căldura cu care-i înconjurăm pe cei în vârstă, şi mai ales, şi în general, frumuseţea dumnezeiască a slujbelor şi rugăciunilor noastre duminicale cu atmosfera lor specifică de dragoste, îngăduinţă, pace şi bucuria de a fi împreună şi de a creşte împreună duhovniceşte şi româneşte, toate aceste activităţi şi împliniri pe larg descrise anual în raportul meu de activitate, precum şi altele nemenţionate acum, reprezintă firul roşu al existenţei noastre ca minunată familie creştină şi română, în New York, pe parcursul acestei frumoase perioade de 30 de ani.

 

În aceste momente doxologice, gândul meu se îndreaptă în primul rând către milostivul Dumnezeu pentru a-I aduce adâncă mulţumire pentru toate darurile revărsate din belşug peste mine ca persoană şi ca preot şi peste noi toţi ca parohie şi comunitate dreptmăritoare; cu aceeaşi gratitudine îmi îndrept gândul şi către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop şi Mitropolit Nicolae, arhipăstorul nostru duhovnicesc, către familia mea, preoteasa Claudia în special, şi copiii mei, pentru buna credinţă, sprijinul şi înţelegerea oferite de-a lungul timpului, şi bineînţeles că totodată către familia parohială pe larg, familia de duminică, aşa cum obişnuim să spunem, dumneavoastră cei aici de faţă şi cei ce nu sunt de faţă din binecuvântate motive, care aţi fost întotdeauna alături de mine cu inimă bună, dragoste şi prietenie, mereu săritori la nevoie, mereu cu un sincer cuvânt de apreciere şi încurajare pornit dintr-o inimă caldă, frăţească.

 

Ce frumoasă coincidenţă aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea Institutului şi Bisericii noastre într-un moment aşa de glorios şi festiv: Intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim! Sigur că a urmat Patima şi apoi Învierea Domnului. Dar aşa cum după Patimă urmează Invierea, şi noi am fost martorii creşterii, dezvoltării, întăririi comunităţii noastre pe multiple planuri, prin activităţi de multe ori fără precedent în diaspora română de aici, desfăşurate în cadrul Institutului şi Bisericii noastre, aşa cum reiese din această comunicare.

 

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, fondat în Aprilie 1993, este o organizaţie creştină ortodoxă şi educaţională ecumenică având ca scop promovarea valorilor române şi ortodoxe, aducând astfel o contribuţie la îmbunătăţirea lumii noastre contemporane, la unitatea şi solidaritatea tuturor românilor din diaspora română pe de o parte, şi la mai buna lor integrare în societatea prezentă, pe de altă parte. In special, Institutul are în vedere dublul fel de relaţii pe care românii le au în această ţară: între ei înşişi, şi între ei şi americani.

 

Vorbind despre primul tip de relaţie, Institutul doreşte să promoveze şi popularizeze valorile culturii şi spiritualităţii române, să creeze noi posibilităţi şi mijloace pentru educarea oamenilor şi în special a tinerei generaţii în spiritul acestor valori ale religiei noastre ancestrale şi tradiţiei noastre culturale. Scopul acesta are în vedere consolidarea conştiinţei şi identităţii noastre naţionale şi culturale împotriva pericolului marginalizării cu toate implicaţiile lui negative în societatea ultra-secularizată în care trăim astăzi.

 

Vorbind despre al doilea tip de relaţii, înţelegem că noi, românii, suntem o minoritate în această ţară; credinţa noastră ortodoxă, teologia şi tradiţiile noastre nu sunt bine cunoscute aici; totuşi ele sunt parte fundamentală a identităţii noastre personale şi etnice.

 

De aceea, în timp ce privim caracterul multi-cultural al societăţii noastre ca pe o binecuvântare şi vedem diferenţa ca pe un izvor de bogăţie spirituală, şi nu ca un risc şi o ameninţare, noi dorim să învăţăm de la alte tradiţii, dar de asemenea să o mărturisim pe a noastră. In consecinţă, Institutul crede că Ecumenismul poate fi o temelie solidă pentru o viaţă dusă împreună în libertate, respect şi armonie.

 

Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă publică o revistă teologică anuală intitulată Symposium, revista trimestrială de cultură şi spiritualitate românească Lumină Lină, Gracious Light, ţine simpozioane teologice şi culturale, conferinţe şi consultaţii, şi sponsorează lucrări de cercetare în domeniile amintite. A publicat mulţi ani la rând şi revista Romanian Medievalia ce conţine referatele reprezentanţilor Institutului nostru la Congresele Internaţionale ale Institutului de Studii Medievale de la Universitatea de Vest din Kalamazoo, Michigan.

 

Obiectivele principale ale Institutului şi Bisericii noastre - cel spiritual şi cel cultural - au stat la temelia muncii noastre de un an de zile (Florii 2022 - Florii 2023) şi au fost îndeplinite după cum urmează:

 

 

Activitatea Liturgică

 

Aceasta poate fi considerată cea mai importantă dintre toate cele desfăşurate la Biserica noastră. Ea a constat în săvârşirea cu regularitate de către Pr. Dr. Theodor Damian a serviciului divin din duminici şi sărbători.

De asemenea Pr. Th. Damian a acordat asistenţă religioasă tuturor celor ce au solicitat-o, incluzând aici slujbe ca: botezuri, cununii, înmormântări, parastase, sfinţiri de casă, Sf. Maslu etc.

 

● Ca în fiecare an în ultimii 30 de ani, şi anul acesta, în pregătire pentru marea slujbă de Bobotează, în ajun, pe 5 ianuarie, în curtea Bisericii, a fost consturită o superbă cruce de gheaţă, a 30-a. Echipa condusă de Pr. Theodor Damian a fost formată din domnii Ciprian Solomon, Marius Stoica, Sorin Lazăr, Andrei Damian, George Balaurea, Ioan Gergen, Alex Marmara, şi doamnele Florica Florea, Felicia Georgescu şi Lia Lungu.

 

● Demnă de remarcat aici este şi prezenţa altor preoţi care ne‑au vizitat sau au slujit la Biserica noastră: P.C. Pr. Paul Theophilus, P.C. Pr. Ioan Proteasa, P.C. Pr. Vincenţiu Temirov, P.C. Pr. Doru Ivan, P.C. Pr. Ionuţ Preda, P.C. Pr. Florin Spînu, P.C. Pr. Vasile Ivan.

 

 

Activităţi Pastorale

 

Una dintre cele mai comune activităţi pastorale, dar şi sociale în acelaşi timp, a constituit-o organizarea cafelelor, gustărilor şi uneori meselor după Sf. Slujbe.

 

Munca pastorală a mai fost concretizată şi în spovedirile din timpul anului, în umblarea cu ajunul Crăciunului şi al Bobotezei, în vizitele făcute la bolnavii români în spitale sau la domiciliu, în alte vizite pastorale sau prieteneşti, chiar şi în numeroasele telefoane săptămânale cu credincioşii.

 

 

Activităţi catehetice

 

O constantă activitate teologică, şi catehetică în acelaşi timp, au constituit-o şi predicile liturgice duminicale rostite de preot, predici prin care s-a făcut explicarea şi actualizarea textelor evanghelice din fiecare duminică pentru zidirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor.

 

Tot ca activitate catehetică-didactică se consideră şi revista noastră Lumină Lină, unică prin modul în care apare în comunitatea noastră din New York şi din America, revistă care conţine în permanenţă pagini de reflecţie biblică şi patristică, precum şi articole şi studii de teologie şi spiritualitate creştină.

Două zile de vineri, în fiecare lună, au fost anunţate în revista Lumină Lină ca fiind disponibile pentru cei interesaţi să participe la întruniri de Studiu Biblic pe teme de istorie bisericească, patristică, etică, spiritualitate şi teologie ortodoxă.

 

 

Activităţi de caritate

 

Biserica noastră, prin comitetul său parohial a ajutat în diverse rânduri, cu bani proveniţi din colecte şi donaţii, familii de români noi veniţi aici din ţară; de asemenea, în timpul de până acum mulţi români au fost ajutaţi să-şi găsească locuinţe şi servicii, şi nu în ultimul rând trebuie amintite colectele şi donaţiile care adesea s-au realizat în comunitatea noastră pentru biserici aflate în reparaţii capitale sau în construcţie în România, pentru persoane cu nevoi speciale şi pentru alte cauze de caritate sau pentru proiecte caritabile organizate de Mitropolia noastră.

 

 

Activitate administrativă

 

Pe lângă toate cele amintite până acum, care implică în mod natural o muncă administrativ-organizatorică, trebuie menţionate şi întrunirile periodice ale Adunării parohiale, ale Consiliului şi Comitetului de administraţie, în afară de consultările permanente ale preotului cu diferiţi membri ai Consiliului şi Comitetului în vederea organizării activităţilor curente ce au loc la Biserica noastră.

 

Trebuie menţionant aici şi faptul că între 1-3 iulie 2022, Pr. Th. Damian a participat la Congresul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii (IPS Arhiepiscop şi Mitropolit Dr. Nicolae Condrea), la Troy, lângă Detroit, statul Michigan.

 

Duminică 11 decembrie 2022, după Sf. Slujbă, a avut loc şedinţa Consiliului şi Comitetului parohial ale bisericii noastre având pe ordinea de zi angajarea unui nou cântăreţ bisericesc, Dl Cezar Ungureanu, precum şi pregătirea sărbătoririi Crăciunului.

 

Duminică pe 29 ianuarie 2023 a avut loc la Biserică Adunarea generală a parohiei (partea a II-a, partea I desfăşurându-se în duminica precedentă) unde s-a discutat şi votat componenţa Consiliului şi Comitetului parohial, raportul financiar pe anul 2022, planul bugetar pe anul 2023, precum şi raportul anual de activitate a preotului paroh. Totodată în această duminică s-a sărbătorit şi hramul Institutlui Român de Teologie şi Spritualitate Ortodoxă care are ca patroni pe Sf. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

 

 

Activităţi culturale

 

In comunitatea românească din America, în general, şi în comunitatea românilor din New York, în special, prezenţa Bisericii noastre şi a Institutului se face simţită pe mai multe planuri. Un loc de seamă în acest sens îl reprezintă paleta largă a activităţilor culturale şi anume:

 

● Sărbătorirea celor mai importante evenimente istorice şi culturale din viaţa poporului nostru, prin mijloace artistice şi literare adecvate;

 

● Organizarea de simpozioane teologice şi culturale;

 

● Editarea şi redactarea revistelor Lumină Lină. Gracious Light şi Symposium;

 

● Invitarea la tribuna noastră a unor personalităţi ale vieţii noastre culturale, teologice şi ştiinţifice din ţară şi din diasporă;

 

● Existenţa Cenaclului “M. Eminescu”, bine apreciat de presa şi de confraţii de literatură din ţară şi din diasporă;

 

● Interviuri şi prezentări date de Pr. Th. Damian la presa şi la programele de Radio şi TV din ţară.

 

 

Aniversări - Comemorări  

 

Pe data de 8 mai, după Sf. Slujbă, comunitatea noastră a celebrat Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Monarhiei şi Ziua Mamei după tradiţia americană. Evenimentele au fost evocate de către Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea. Pentru Ziua mamei au fost recitate poezii de către Valentina Ciaprazi, Elena Mitru şi Th. Damian, iar Lia Lungu a oferit un buchet de cântece cu această dedicaţie specială.

Luni 30 mai 2022, Pr. Th. Damian a oficiat slujba de parastas de Memorial Day, la lotul românesc al Societăţii române-creştine „Dorul” (Preşedinte Ing. Cristian Pascu) din Cimitirul Cypress Hills, New York.

 

Duminică 26 iunie 2022, după Sf. Slujbă, a fost sărbătorită în comunitatea noastră Ziua Iei româneşti şi s-a comemorat împlinirea a 133 de ani de la plecarea la Domnul a lui Mihai Eminescu.

 

Pe data de 27 noiembrie 2022 la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” în cadrul Cenaclului literar „M. Eminescu” din New York, sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, a fost celebrată printr-un Simpozion special Ziua Naţională a României. Acesta a fost organizat în colaborare cu Muzeul cărţii şi exilului românesc din Craiova şi cu Biblioteca județeană „Alexandru şi Aristia Aman” din acelaşi oraş şi cu implicarea Consiliului județean Dolj. Au vorbit despre Ziua României dar şi despre proiectele Muzeului cărţii şi exilului românesc (recuperare şi reintegrare) Theodor Damian, Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea, Prof. univ. Dr. Ruxandra Vidu (online), Preşedintele Academiei Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe, Economist Mihai Neațu, Vicepreședinte al Consiliului judeţean Dolj, avocat Florin Gătejescu, consilier al Consiliului judeţean Dolj, Prof. univ. Dr. Lucian Dindirică, manager al Bibliotecii şi al Muzeului cărţii amintite mai sus, şi Ing. Crisan F. Pascu, Preşedintele Societăţii Române Creştine “Dorul” din New York.

 

 

 

Activităţi academice şi culturale

 

Pe lângă referatele legate de sărbătorile menţionate mai sus, Pr. Th. Damian a participat la evenimente academice şi culturale astfel:

 

În zilele de 14 şi 15 ianuarie 2023 a avut  loc la Biserica „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York cel de-al 30-lea Simpozion „Eminescu”, organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, desfăşurat sub egida Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala USA, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, cu tema „Educaţia şi cultura română de azi Evaluare şi direcţii. Dialog imaginar cu Eminescu. Ce credeţi, Domnule Eminescu, despre educaţia şi cultura română de azi?”

 

Partea academică, sâmbătă, s-a ţinut în format hibrid (zoom pentru participanţii din România şi prezenţă fizică pentru cei din New York).

 

După cuvântul de deschidere al Pr. Prof. Theodor Damian, organizator al evenimentului, s-au intonat Imnul lui Ştefan Vodă şi Imnul Basarabiei, precum şi Gaudeamus igitur; a fost recitat poemul Rugăciune de Mihai Eminescu în interpretarea artistei Lia Lungu.

 

A urmat intervenţia directă (pe zoom) a Prof. univ. Ing. Dr. Adrian Badea, Preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, după care Prof. Th. Damian a dat citire cuvântului de binecuvântare transmis de I.P.S. Mitropolit Dr. Nicolae Condrea al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

 

Moderatoarea evenimentului a fost prof. Nicole Smith care a introdus pe conferenţiari şi temele prezentărilor lor astfel:

 

Acad. Dr. Theodor Codreanu, critic şi istoric literar, Huşi, Filosofia lui Eminescu: implicaţii în viziunea asupra şcolii;

 

Prof. univ. Dr. Nicolae Georgescu, critic şi istoric literar, Bucureşti, Eminescologia, o ştiinţă interdisciplinară;

 

Prof. univ. Dr. Anca Sîrghie, critic şi istoric literar, Sibiu, Şcoala „cea aievea” ca instituţie identitară în viziunea publicistului Mihai Eminescu;

 

Dr. Marian Nencescu, critic şi istoric literar şi de artă, Bucureşti, Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Actualităţi eminesciene: Şcoala între educaţie şi cultură;

 

Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian, scriitor, preşedinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York,  Actualitatea relevanţei viziunii lui Eminescu asupra educaţiei;

 

Prof. univ. Valentina Ciaprazi, scriitoare, profesoară de limbă şi literatură franceză, LaGuardia College, New York, Critica imitaţiei snoabe în poezia lui Eminescu: Ai noştri tineri.

 

În final Pr. Theodor Damian a adus cuvenitele muţumiri tuturor participanţilor şi audienţei pentru prezenţa la acest deosebit eveniment din comunitatea românească din New York.

 

A doua zi, duminică, după Sf. Slujbă, s-a oficiat un parastas pentru M. Eminescu la care au fost pomeniţi, tradiţional, şi poetul Grigore Vieru, Mitropolitul cărturar Antonie Plămădeală şi omul de cultură româno-american George Alexe.

 

 

Duminică 22 ianuarie tot la Biserica noastră a avut loc tradiţionalul Simpozion dedicat Unirii Principatelor, ediţia a XXX-a, organizat de Institutul Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, sub egida Academiei  Oamenilor de Ştiinţă din România, Filiala USA, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România, Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

 

După cuvântul de deschidere al Pr. Theodor Damian, organizatorul evenimentului, s-au intonat Imnul lui Ştefan Vodă, Imnul Basarabiei şi Deşteaptă-te Române.

 

Moderatoarea simpozionului a fost prof. Nicole Smith care a introdus pe vorbitorii invitaţi şi temele prezentărilor astfel:

 

Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian, scriitor; preşedinte al Filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi al Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York, Arhimandritul Neofit Scriban despre unirea şi ne-unirea Principatelor Române;

 

Prof. univ. Dr. Doru Tsaganea, profesor de matematică la Metropolitan College of New York, Unirea Principatelor Române în contextul noilor idei social-politice generate de revoluţiile de la 1848;

 

Prof. univ. Valentina Ciaprazi, scriitoare, profesoară de limbă şi literatură franceză, LaGuardia College,  New York, Dacă Unirea s‑ar produce în condiţiile de acum, ar mai fi ea realizată?;

 

Cezar Ungureanu, absolvent al programului „Marist”, student la Facultatea de Drept, City University of New York, Politica chestiunii româneşti.

 

La sfârşit Pr. Th. Damian a mulţumit invitaţilor şi audienţei după care a avut loc o agapă specială în sala socială a bisericii unde toţi cei prezenţi s-au prins în minunata şi tradiţionala Horă a Unirii.

 

 

Alte activităţi culturale

 

9 Oct. 2022: Dr. Marian Nencescu, conferinţă „Conglomerul Urmuz sau obsesiile imaginarului”.

 

23 Oct. 2022: Dr. Marian Nencescu, conferinţă „Brâncuşi, artistul cu trei patrii”

 

 

Cenaclul Literar „M. Eminescu”

 

Intrunirile de cenaclu s-au desfăşurat după cum urmează:

 

16 Ian. 2022: Simpozionul anual „Mihai Eminescu”

 

20 Mar. 2022: Ziua internaţională a poeziei (Adina Dabija, Elena Mitru, Theodor Damian)

 

 

Lansări de carte:

 

10 Apr. 2022: Poemele de la Maria Eich de Theodor Damian

 

8 Mai 2022: Iubirea Sf. Treimi în trei arătări: Tatăl, Fiul şi Sf. Duh spre mântuirea lumii de Pr. Aurel Sas

 

12 Iun. 2022: Glose evanghelice: meditaţii la duminicile de peste an de Pr. Theodor Damian

 

19 Iun. 2022: Sf. Alexis Toth, mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei în America de Bianca Iuga

 

16 Sept. 2022 (la Biserica ortodoxă „Sf. Andrei”, Pr. Ioan Proteasa): Poems/Poeme de Patricia Goodrich şi Ioan Hădărig, Visual Poems: Dickinson and Blaga, Dialog cu Bacovia de Ştefan Balog, Aiudul meu de Rober Lixandru şi Ioan Hădărig şi Inter-Art 25.

 

25 Sept. 2022: Ioviţu’s Life de Acad. Ioan Iovitz Popescu

 

16 Oct. 2022: daniela@ punct ro de Dana Opriţă

 

30 Oct. 2022: Theodor Damian – 70: Teologia culturii şi cultura teologiei, coord. Ioan  Gâf-Deac

 

6 Nov. 2022: Arta în conversaţie de Elena Mitru

 

13 Nov. 2022: Poezia Sf. Grigorie de Nazians şi faţa lui umană reflectată în aceasta de Theodor Damian

 

20 Nov. 2022: Repere bio-bibliografice de Theodor Damian

 

11 Dec. 2022: Portrete româneşti de peste ocean, vol. IV-V, de Elena Mitru

 

12 Mar. 2023: Tinereţea mea de Ioan-Iovitz Popescu

 

26 Mar. 2023: Casa Gândurilor de Elena Mitru

 

 

Revista Lumină Lină. Gracious Light

 

Unul dintre principalele obiective ale Bisericii şi Institutului nostru constă în organizarea şi desfăşurarea unei susţinute activităţi teologice, pastorale, spirituale şi culturale, de prezentare a ideilor teologice care frământă lumea actuală, şi de asemenea de prezentare a literaturii române clasice şi contemporane. In acest scop a fost publicată revista Lumină Lină trimestrial, în format carte, în condiţii grafice de înaltă ţinută profesională, corespunzătoare cu aspiraţiile şi interesul pentru spiritualitatea şi cultura românească autentică manifestate în comunitatea noastră (anul acesta fiind în al douăzeci şi optulea an de apariţie).

 

Pentru a se vedea că aceste afirmaţii nu sunt gratuite, permiteţi‑ne să menţionăm câteva ziare şi reviste în România şi S.U.A. care, sub diverse forme publicistice, au făcut referiri la Institutul şi Biserica noastră, la cenaclul “M. Eminescu”, la revista Lumină Lină sau au publicat texte semnate de Theodor Damian:

 

România literară, Vatra Veche, Credinţa (USA), Convorbiri literare, Feed-back, Bucureştiul literar şi artistic, Ardealul literar, Hyperion, Portal Măiastra, Familia română, Graiul Maramureşului, Nord literar, Alternanţe (Germania), Euphorion, Credinţa ortodoxă, Lumina, Tabor, Romanian Journal, Observatorul, Destine literare, Epifania, Rapsodia, Liter-Club, Răsunetul cultural, Sud, Ofranda literară, Limba română (Chişinău), Monitorul de Botoşani, UZP, Anti-Lethe, ş.a.

 

Producţia editorială teologică şi culturală reflectată în paginile revistei Lumină Lină nu este ruptă de aceea care se desfăşoară în România. Dimpotrivă putem afirma că revista noastră este direct implicată în orizontul cultural româno-american, iar mişcarea teologică, publicistică şi culturală din ţară este viu interesată să cunoască opiniile, impresiile şi judecăţiile noastre de valoare. De aceea revista Lumină Lină acordă un spaţiu tipografic adecvat, atât pentru prezentarea şi semnalarea cărţilor şi revistelor de teologie apărute în ţară şi în străinătate, cât şi a cărţilor şi revistelor de cultură în general.

 

Dintre numele care au marcat publicaţia noastră în anii 2022-2023 menţionăm următorii scriitori, jurnalişti, teologi, oameni de ştiinţă, artişti (în ordine alfabetică):

 

Mihaela Albu, Dan Anghelescu, Francisco Azuela Espinoza, Marinela Belu-Capșa, Rodica Bretin, Robin Caudell, Alexandru Cazacu, Viorel Câmpean, Zenovie Cârlugea, Alina Chicet, Rodica Gabriela Chira, Elena M. Cîmpan, Vasile Ion Ciutacu, Lina Codreanu, Theodor Codreanu, IPS Mitropolit Dr. Nicolae Condrea, Valentin Coşereanu, Corina Vlad Diaconescu, Viorel Dianu, Vasile Didoacă Dojană, Gellu Dorian, Anastasia Dumitru, Eugen Evu, Mariana Floarea, N. Georgescu, Horia Ion Groza, Ion Haineş, Heinz-Uwe Haus, Ioan Hădărig, Bedros Horasangian, Dumitru Ichim, Casandra Ioan, Ioan Ioniţă, Nicolae Iosub, Rodica Lăzărescu, Ticu Leontescu, Vasile Dan Marchiș, Nicolae Mareş, Mihai Merticaru, Marcel Miron, Elena Mitru, Constantin Miu, Simona Modreanu, Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Delia Muntean, Alexandru Nan, Gheorghe Andrei Neagu, Ionel Necula, Tudor Nedelcea, Silvia C. Negru, Marian Nencescu, Liana Nicolae, Elena Olariu, Cristina Onofre, Roxana Pavnotescu, Mariana Păduraru, Mariana Pândaru-Bârgău, Elena Liliana Popescu, Florentin Popescu, Ioan Popoiu, Victor Ravini, Gheorghe Puiu Răducan, Alexandra Roceric, Raia Rogac, Ioan N. Roșca, Ion Scorobete, Nicole Smith, Anca Sîrghie, Passionaria Stoicescu, Mihaela Malea Stroe, Carmen-Elena Ștefănescu (Pogonici), Tanța Tănăsescu, Caliopia Tocală, Flavia Topan, Florentina Toniţă, Ovidiu Ţuţuianu, Magda Ursache, Muguraş Maria Vnuck, Adriana Weimer, Narcis Zărnescu, Corneliu Zeană.

 

 

Galeria Spiritus

 

Galeria Spiritus a fost prezentă în revista noastră prin lucrările următorilor artişti din România şi din SUA: Viorica Colpacci (directoarea Galeriei), Valentina Anichiţei, Silvia Covaliu, Mariana Oloier, Vlad Dan Perianu, Teofana Varga.

 

Alţi artişti prezenţi în revista Lumină lină au fost Ştefan Balog şi Liviu Şoptelea.

 

 

Activităţi Sociale

 

Mese festive, baluri şi seri româneşti 

 

Aceste momente au reprezentat evenimente majore în viaţa comunităţii noastre, ele facilitând cunoaşterea şi într‑ajutorarea reciprocă pe de o parte, iar pe de altă parte, aducându-ne aici la New York multe din tradiţiile cele mai autentice din România; menţionăm aici cele mai importante evenimente de acest fel:

 

Duminică, 17 aprilie, de Florii, la Biserica noastră s-a celebrat împlinirea a 29 de ani de la înfiinţarea de către Pr. Th. Damian a parohiei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York. Părintele paroh a prezentat, ca în fiecare an, un amplu raport de activitate la nivel liturgic, pastoral, administrativ, financiar, ecumenic, cultural şi social.

 

Duminică 24 aprilie 2022 s-a sărbătorit la Biserică marele praznic al Învierii Domnului.

 

Duminică 10 iulie 2022 Biserica noastră şi-a sărbătorit Hramul (Sf. Ap. Petru şi Pavel). Au slujit preoţii Th. Damian, Doru Ivan (din România) şi Vincențiu Temirov. La serbare au cântat Lia Lungu şi Berti Samovici acompaniaţi la orgă de Mario Dumitrescu.

 

În toate duminicile lunii octombrie la biserica noastră s‑a celebrat Festivalul mustului / Ziua recoltei, oferindu-se celor prezenţi must tradiţional şi mici la grătar.

 

Duminică 14 noiembrie 2022 la Biserica noastră a avut loc serbarea de Lăsatul Secului pentru postul Crăciunului. Au cântat pentru cei prezenţi îndrăgiții interpreţi Lia Lungu şi Berti Samovici.

 

Duminică, 25 decembrie 2022 la Biserica noastră a fost celebrat marele praznic al Naşterii Domnului. După Sf. Slujbă au fost cântate colinde de către toţi cei prezenţi după care a venit Moş Crăciun şi a împărţit daruri copiilor şi tinerilor. A urmat agapa creştină din sala socială.

 

Duminică pe 29 ianuarie 2023 s-a sărbătorit hramul Institutlui Român de Teologie şi Spritualitate Ortodoxă care are ca patroni pe Sf. Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

 

 

Socializarea la cafeaua de după slujbe

 

Cum este bine cunoscut, s-a tradiţionalizat deja obiceiul ca la Biserica noastră, după fiecare Sf. Liturghie să se ofere celor prezenţi o cafea şi o gustare, uneori chiar masă, ocazie foarte nimerită de socializare şi cunoaştere reciprocă.

 

Toate activităţile menţionate, precum şi multe altele neamintite aici, au făcut din Biserica noastră un adevărat centru cultural românesc, de promovare şi trăire a celor mai semnificative valori istorice, culturale şi spirituale ale neamului nostru, au contribuit la formarea acestei comunităţi, la crearea unui spirit prietenesc, de familie, deschis, de încredere, respect şi armonie în rândurile enoriaşilor de la Biserica noastră.

 

* * *

 

Acesta este bilanţul muncii noastre de un an de zile la Institutul şi Biserica “Sf. Apostoli Petru şi Pavel”.

 

Trebuie să menţionez că această activitate atât de bogată şi diversă, cu caracter religios-duhovnicesc, teologic, cultural, social n-ar fi fost posibilă fără contribuţia majoră, semnificativă, dedicată şi perseverentă, fără răbdarea şi dăruirea, înţelegerea, dragostea şi zelul D-nei Preotese Claudia Damian care a lucrat uneori zile şi nopţi de-a rândul, cu pasiune şi dragoste la munca de culegere de texte şi tehnoredactare, la cea religios-pastorală şi culturală.

 

Călduroase mulţumiri aduc acum şi Înalt Prea Sfinţitului Dr. Nicolae Condrea, arhiepiscopul şi mitropolitul nostru pentru sfatul şi binecuvântarea pe care ni le-a acordat, P.C. Pr. Protopop Daniel Ene precum şi tuturor membrilor Consiliului şi Comitetului de administraţie în frunte cu domnii şi doamnele Dr. Napoleon Săvescu, Doru Tsaganea, Alex Marmara, Ion Plăviţu, Cristian Lisnic, Cristian C. Pascu, Mariana Plate, Felicia Georgescu, Victoria Plăviţu, Angela Cawog, Marica Purcărea, Steliana Lisnic, Anişoara Constantinescu, dar şi Florica Florea, Geta Nurenberg, Anastasia Lungu, Elena Plăviţu, Nick Paris, Andrei Damian ş.a.

 

Mulţumiri speciale se cuvin Dnei Nicole Smith pentru neobositul ajutor acordat în mod constant la organizarea tuturor activităţilor noastre bisericeşti precum şi cântăreţului nostru  bisericesc Cezar Mihai Ungureanu.

 

Aceleaşi mulţumiri le aduc şi multor altor persoane care de asemenea au fost alături de mine ajutând Biserica noastră cu bani, muncă şi timp ori de câte ori a fost nevoie.

 

In sfârşit, vreau să menţionez aici sprijinul pe care l-am primit din partea presei locale, mă refer în special la ziarul Romanian Journal (Vasile Bădăluţă), ), la Romanian TV New York (Cristinel Boghean), şi la Domnul Alex Marmara, neobositul nostru fotoreporter, la apreciaţii cântăreţi Lia Lungu şi Berti Samovici şi la instrumentistul Mario Dumitrescu, cei care ne-au înfrumuseţat serbările cu talentul lor, precum şi la ajutorul preţios material şi moral primit de la toţi credincioşii, prietenii şi susţinătorii Bisericii noastre care întotdeauna au avut un cuvânt bun de apreciere sau încurajare pentru tot ceea ce împreună am realizat până acum.

 

Intr-adevăr, toţi cei menţionaţi nominal sau colectiv au contribuit într-un fel sau altul, în mod pozitiv la formarea şi întărirea acestei comunităţi, la atmosfera prietenească, familială, deschisă, încurajantă, primitoare ce o caracterizează, şi care este evidentă cu prisosinţă la toate întrunirile noastre sociale sau culturale de orice fel, de la cafeaua şi gustările oferite după Sf. Slujbă, până la sărbătorirea de mari evenimente culturale, şi care au contribuit de asemenea la crearea atmosferei liturgice de aleasă înălţare şi zidire duhovnicească ce caracterizează slujbele noastre.

 

Tuturor le doresc ca Milostivul Dumnezeu să-i răsplătească însutit pentru dragostea lor, cu sănătate şi împlinirea celor ce le sunt de folos, pentru ca, pe mai departe, cu acelaşi entuziasm, împreună, ca într-o singură mare familie, să putem continua munca începută spre bucuria şi folosul nostru şi spre slava lui Dumnezeu.

 

Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian 

 

A apărut Lumină Lină Nr. 2, 2023
Lectură plăcută!

2 aprilie 2023

Duminica a V-a din Post

(A Cuvioasei Maice Maria Egipteanca)

 

Tema Sf. Evanghelii: Cererea fiilor lui Zebedeu

Tema meditaţiei liturgice: Cuvioasa Maria Egipteanca

 

SPOVEDIRI la ora 12:30

 

 

Pregătiri pentru aniversarea a 30 ani de la înfiinţarea parohiei „Sf. Ap. Petru şi Pavel” din New York.

 

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

 

 

PROGRAM EDUCAȚIONAL "CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA" al

Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi pentru Postul Sf. Paști 2023

 

 

Joi 6 aprilie - 7.00 pm EDT - Pr. Dr. John Downie STUDIU BIBLIC în LIMBA ENGLEZĂ - Sf. Evanghelie de la Ioan pe portalul de ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/3570604649, password: 123

 

Sâmbătă 8 aprilie 3.00 pm EDT/2.00 pm CST/12.00 PST - SEARĂ DE SÂMBĂTĂ FILOCALICĂ - Pr. Prof. Theodor Damian – „Patimile Domnului – drumul spre Înviere”

ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/89413111123?pwd=TVBqWmhFdXpPNk0vN1VnbGhqVWF6Zz09. ID: 894 1311 1123; password: romania și live pe Facebook-ul Mitropoliei.

 

 

26 martie 2023

Duminica a IV-a din Post (a Sf. Cuvios Ioan Scărarul)

 

Tema Sf. Evanghelii: Vindecarea unui copil lunatic

Tema meditaţiei liturgice: „De ce noi n-am putut să-l izgonim?”

 

SPOVEDIRI la ora 12:30

 

 

EVENIMENT SPECIAL:

 

Întrunire a cenaclului literar „M. Eminescu”

Lansarea volumului Casa Gândurilor de Elena Mitru

Vor vorbi Theodor Damian şi Angela Cawog

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

 

 

PROGRAM EDUCAȚIONAL "CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA" al

Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi pentru Postul Sf. Paști 2023

 

Joi 30 martie – 7.00 pm EDT – Pr. Ștefan Drăgoi – program de STUDIU BIBLIC în LIMBA ROMÂNĂ la Sfânta Evanghelie de la Matei pe portalul de ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/89413111123?pwd=TVBqWmhFdXpPNk0vN1VnbGhqVWF6Zz09. ID: 894 1311 1123; password: romania și live pe Facebook-ul Mitropoliei.

 

Sâmbătă 1 aprilie – 3.00 pm EDT/2.00 pm CST/12.00 PST– SEARĂ DE SÂMBĂTĂ FILOCALICĂ – Întâlnire duhovnicească cu părintele Hrisostom Ciuciu (Mănăstirea Putna) – „Maria Egipteanca, model de asceză care duce la sfințenie”

ZOOM:https://us02web.zoom.us/j/89413111123?pwd=TVBqWmhFdXpPNk0vN1VnbGhqVWF6Zz09. ID: 894 1311 1123; password: romania și live pe Facebook-ul Mitropoliei.

 

 

12 martie 2023

Duminica a II-a din Post (A Sf. Ierarh Grigore Palama)

 

Tema Sf. Evanghelii: Vindecarea Slăbănogului din Capernaum

Tema meditaţiei liturgice: Iisus se arată ca Dumnezeu

 

SPOVEDIRI la ora 12:30

 

 

EVENIMENT SPECIAL:

 

Cenaclul literar M. Eminescu:

Lansare vol. Tinereţea mea de acad. Ioan-Iovitz Popescu

 

Preot musafir: Pr. Florin Spânu din România

 

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

 

 

PROGRAM EDUCAȚIONAL "CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA" al

Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi pentru Postul Sf. Paști 2023

 

Joi 16 martie - 7.00 pm EDT- Protosinghel Ieremia Berbec - SEARĂ DUHOVNICEASCĂ cu tema Chipul evanghelic al creștinului” pe portalul YOUTUBE:  https://www.youtube.com/channel/UCNW3XJKbIVtvxhrS46gx9Jg

 

 

A apărut
Lumină Lină, Nr. 1, 2023


Lectură plăcută!


5 martie 2023
Duminica a I-a din Post
 
Tema Sf. Evanghelii: Chemarea lui Filip şi a lui Natanael
Tema meditaţiei liturgice: Dimensiunea liturgică a icoanei
 
SPOVEDIRI la ora 12:30
 
 
EVENIMENT SPECIAL:
 
Ziua internaţională a Femeii
Mărţişorul
 
Pr. Theodor Damian este revenit la New York
Reîntâlnirea, în această duminică
 
 
 
Vă aşteptăm cu drag
 
Pr. Theodor Damian, paroh
Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial
Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial
 
 
 
PROGRAM EDUCAȚIONAL "CERCETÂNDU-ȚI CREDINȚA" al
Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi pentru Postul Sf. Paști 2023
 
Joi 9 martie – 7.00 pm EDT/6.00 pm CST/4.00 pm PST - Prof. Gheorghe Butuc - SEARĂ DUHOVNICEASCĂ cu tema„Mistagogia timpului liturgic în Postul Mare: Canonul Sf. Andrei.”
 
Sâmbătă 11 martie – 3.00 pm EDT/2.00 pm CST/12.00 pm PST - SEARĂ DE SÂMBĂTĂ FILOCALICĂ – Întâlnire duhovnicească cu PS Ignatie al Hușilor – “Rugăciunea Sf. Efrem Sirul – cale către învierea duhovnicească” 
 

29 ianuarie 2023

Duminica a 17-a după Rusalii

 

Tema Sf. Evanghelii: Iisus şi femeia canaaneancă

Tema meditaţiei liturgice: Când durerea îţi dă curaj

 

 

 

EVENIMENT SPECIAL:

 

Hramul Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, New York:

Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur.

 

 

 

În perioada 2 februarie – 3 martie, Pr. Th. Damian care se află în Europa, va fi suplinit de P.C. Pr. Nelu Proteasa pentru slujbele duminicale şi alte servicii.

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

22 ianuarie 2023

Duminica a 32-a după Rusalii

 

Tema Sf. Evanghelii: Zaheu vameşul

Tema meditaţiei liturgice: O curiozitate mântuitoare

 

 

 

EVENIMENTE SPECIAL:

 

Adunarea parohială anuală

 

A 30-a ediţie a Simpozionului dedicat Unirii Principatelor Române

(Programul în anunţul ataşat)

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

 

 

https://youtu.be/JK0WFR2O08A 

RTVNY - Romanian Television of New York despre Simpozionul Eminescu din 14 Ianuarie la New York

8 ianuarie 2023

Duminica a după Botezul Domnului

 

Tema Sf. Evanghelii: Începutul propovăduirii Domnului

Tema meditaţiei liturgice: Când Împăratul vine după tine

 

 

Vă aşteptăm cu drag

 

Pr. Theodor Damian, paroh

Dr. Napoleon Săvescu, preşedinte Consiliul parohial

Mariana Plate, preşedintă Comitetul parohial

 

Programul de Sf. Sărbători

 

 

Slujba de Crăciun,

Duminică 25 Decembrie 2022, ora 1:00 PM

fiind urmată de Concert de colinde susţinut de cei prezenţi,

dar şi în interpretarea îndrăgitei artiste româno-americane

Lia Lungu

 

Luni 26 Decembrie, la ora 1:00 PM

va avea loc slujba de ziua a doua de Crăciun

 

 

Duminică 1 Ianuarie 2023, de ziua Sf. Vasile cel Mare

şi a Anului Nou,

slujba se va oficia la ora 1:00 şi va fi urmată de TeDeum

 

 

Vineri 6 Ianuarie 2023, la ora 1:00 PM

va avea loc Sf. Liturghie după care, în curtea Bisericii,

în faţa tradiţionalei cruci de gheaţă se va oficia

slujba Bobotezei (a sfinţirii celei mari a apei)

 

 

 

În săptămâna dinaintea Crăciunului şi în cea dinaintea Bobotezei Pr. Th. Damian va merge cu Ajunul la casele credincioşilor,

numai la cererea expresă a acestora.

Cei care vor dori această vizită de binecuvântare sunt rugaţi să sune din timp

 la Pr. Th. Damian, (917) 892-6013.

 

Adresa Bisericii:

St. George Episcopal Church, 27 Ave./ 14 Street

(subway N la staţia Astoria Boulevard, bus Q18, stop la 14 street)Lumină Lină, Nr. 4, 2022

click hereSymposium, Vol. XXIX, 2022
Theodor Damian, The Poetry of Gregory of Nazianzus: Discovering a New Face of His Personality, revised edition, Cambridge Scholars Publishing, 2022